top of page

תקנון האתר ומדיניות משלוחים והחזרה

לקוחות יקרות ויקרים,
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אורי מדיקל - בית אקולוגי ואספקת ציוד רפואי.

מטעמי נוחות, התקנון נכתב בלשון נקבה אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
יש לנו את הזכות והעונג לשלוח אליכן את המוצרים שהזמנתן.
אורי- מדיקל מספקת כל מלוא המידע בתקנון האתר ומדיניות ההחזרה שלנו.

 
סעיפי התקנון:

1. מבוא והשימוש באתר

2. מי רשאי לבצע פעולות באתר

3. קניין רוחני

4. פרטיות משתמשים

5. שימוש ב- cookies

6. הליך הזמנת המוצרים באתר

7. רכישות ותשלומים

8. רכישה בטוחה

9. אספקת המוצר, משלוח, ביטולים והחזרות

10. ביטול רכישה על ידי בית העסק

11. פיצוי מוסכם

12. תוספות


מבוא והשימוש באתר

אתר אינטרנט זה שייך לאורי מדיקל ח.פ. 031571870 כולל חנות און-ליין להזמנת מוצרים (להלן: "בית העסק").

השימוש באתר וביצוע כל פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש (להלן "המשתמשת" או "המזמינה") קראה בקפידה את התקנון - שהוראותיו יובאו להלן - הבינה אותו והאי מסכימה לו ועל כן יהיה עליה לנהוג על פיו וכן לא תוכל היא ו/או מי מטעמה להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו.

בית העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת ו/או הודעה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שימצא לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים. תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. המשתמשת לא תגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני office@orimedical.co.il
תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין בית העסק לבין המשתמשת.מי רשאי לבצע פעולות באתר
כל משתמשת רשאית לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים של החברה, בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:

למשתמשת מלאו 18 שנה, או במידה והינה מתחת לגיל 18 ו/או שמונה לה אפוטרופוס חוקי, רשאי לבצע כל פעולה רק על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי. יובהר כי מבחינת החברה שימוש באתר מקיים חזקה לפיה המשתמשת עומדת בתנאי זה.

המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או בעל חשבון PAYPAL וככל שאינה בעלת כרטיס אשראי תקף ו/או אינה בעלת חשבון PAYPAL הינו בעל הרשאה להשתמש באלו כפי שניתנה לה מן הבעלים.

למשתמשת כתובת דואר אלקטרוני פעילה.קניין רוחני
זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים בבלוג ובאתר בכללותו, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים לבית העסק.

קיים איסור מוחלט לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר, בנתונים המתפרסמים באתר בית העסק. זכויות אלו חלות בין היתר אך לא רק על כל פרט הקשור לאתר בית העסק ולהפעלתו, כולל עיצובו הגרפי של האתר, על לוגו החברה, על המבצעים לקנייה, על נוסח תיאור המוצרים, על בסיסי הנתונים ועוד.

בית העסק אוסר לעשות כל שימוש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.פרטיות משתמשים
הקלדת פרטים אישיים של המשתמשת באחת או יותר מפונקציות האתר נעשית עפ"י רצונה של המשתמשת ובהסכמתה.

בית העסק מכבד את הפרטיות של כל לקוחותיו ועושה את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיהם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של בית העסק ולא יועברו על ידיו לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, בית העסק לא יעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שבו המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או עשתה שימוש בשירותים הניתנים ע"י בית העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

במקרה בו המשתמשת הפרה את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם בית העסק או מי מטעמו.

במקרה בו התקבל בידי בית העסק צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על בית העסק חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

משתמשת שהזינה לאתר פרטים שגויים אודותיה במתכוון.

בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין בית העסק.

באישור תקנון זה המשתמשת מסכימה לכך שבית העסק יהא רשאי לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לבית העסק למייל office@orimeducal.co.il , כי אינך מעוניין בכך.

בעת הצטרפות לאתר או קנייה באתר תהפוך המשתמשת לחבר במועדון הלקוחות של בית העסק.

בית העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע של משתמשיה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. ככל שעל אף מאמציה ייגרם נזק מכל סוג, למשתמש ו/או למי מטעמו בעניין זה, החברה ו/או מי מטעמה אינם יכולים להיות אחראיים לכך.שימוש ב- cookies
כדי להקל על לקוחותיו, בית העסק משתמש בעוגיות (cookies) ובכך חוסך מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור. המשתמשת יכולה להגדיר את הדפדפן שלה כך שיסרב ל- cookies.הליך הזמנת המוצרים באתר

כל משתמשת הכשירה לביצוע פעולות כמפורט בסעיף 2 לעיל, רשאית לבצע הזמנות באתר.

אספקת המוצר תיעשה לכתובת בישראל בלבד.

מחיר המוצרים הוא כפי שמצוין באתר, והוא כולל מע"מ. המחיר עשוי להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתו של בית העסק.

בסוף תהליך הרכישה באתר יתווסף מחיר משלוח המוצר/ים למזמינה. מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחרה המזמינה.

זמינות המוצרים למכירה באתר ו/או לאספקה כפופה להימצאותם במלאי בית העסק.

כדי לבצע הזמנה של מוצר נדרשת המשתמשת לפעול לפי ההוראות וההנחיות באתר, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק וזאת עד לאישור סופי של ההזמנה. לאחר השלמת ההזמנה תבוצע בדיקה ואישור של אמצעי התשלום, תינתן הודעת אישור מתאימה.

צבעי המוצרים כפי שמפורסמים באתר, הם להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בצבעי המוצרים המסופקים למזמינה.רכישות ותשלומים

ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעלת כרטיס האשראי, בעלת חשבון פייפאל או במזומן באיסוף עצמי.

המזמינה אחראית באופן בלעדי למסירת המידע על ידו ו/או אמצעי התשלום.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י הגורם האחראי על אמצעי התשלום ו/או לא בוצע חיוב, לא תסופק ההזמנה. ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר מכל סיבה שהיא לא תהא החברה אחראית בכל חבות כלפי המשתמשת או מי מטעמו והזמנתו תבוטל.

המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של המוצר/השירות לרבות רכיב המע"מ ולמעט רכיב המשלוח, אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים.

בית העסק רשאי להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.


התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.רכישה בטוחה
בית העסק שם לו למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר. עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי הסליקה (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית SSL ועל פי תקן PCI.


אספקת המוצר, משלוחים, ביטולים והחזרות

המוצר שהוזמן וחויב יסופק לכתובת בישראל שהקליד המזמין.

לעדכון כתובת למשלוח לאחר ביצוע ההזמנה באתר, ובהתנייה שהמשלוח לא הועבר לחברת השליחויות, אנא צרו קשר מיידי בוואצאפ למספר: 052-6665382 וציינו את שמכם, מספר ההזמנה וטלפון לחזרה.

במידה ובחרה המזמינה באפשרות של "איסוף עצמי", תיצור עמנו קשר בוואצאפ למספר: 052-6665382 וניצור עמך קשר כדי לתאם את האיסוף.

החברה תספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה המפורטים באתר ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.

לא יסופקו משלוחים בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג, וחול המועד, למעט מקרים חריגים אשר יאושרו למזמינה בכתב.

חלה חובה על המזמין להיות זמין לקבל המוצר וככל שלא יהיה זמין לא יוכל המזמין ו/או מי מטעמו לבוא בטענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

במידה ואין הלקוח זמין לקבלת המשלוח ביום החלוקה שנקבע, יוחזר המשלוח לבית העסק ויישלח שוב בעלות משלוח חדשה (50 ש"ח).

ביטול עסקה על ידי המזמינה יתאפשר אך ורק בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובמידה וההזמנה לא יצאה למשלוח אל המזמינה. בבקשת ביטול תפנה המזמינה לבית העסק בווצאפ: 052-6665382 ובמקביל לדוא"ל office@orimedical.co.il . המזמינה תזוכה במחיר ההזמנה, למעט 5% דמי ביטול עסקה.

הזמנות שיתקבלו עד לשעה 12 בצהריים יסופקו לרוב אחרי יום ועד שבעה ימי עסקים לערים הגדולות. ליישובים קטנים ייתכן וייקח מספר ימי עסקים נוספים. הזמנות שנכנסו אחרי 12 בצהריים יתעכבו ביום עסקים נוסף.

בית העסק לא יהא אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות, עיכובים בחברת המשלוחים וכיוצ"ב.

בית העסק עושה כל שביכולנו כדי שתקבלו את המוצרים באופן מושלם. באם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל office@orimedical.co.il וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו.


ביטולים
המשתמשת תהא רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 052-6665382, במייל office@gmail.com או דרך הקישור צור קשר בתחתית דף הבית באתר. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכנית.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספה של הצרכנית יושב לה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכנית.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספה של הצרכנית יושב לה תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

לבית העסק יש זכות לתבוע את הצרכנית בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

החברה תמסור לצרכנית עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.

סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים רפואיים, מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכנית וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכנית פתחה את אריזתם המקורית.

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכנית שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיק או עולה חדשה, רשאית הצרכנית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכנית, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

במידה ומבצעת הפעולה קיבלה לידיה את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידה, תדאג להחזרת המוצר למחסן אורי מדיקל, על חשבונה, בהתאם לפרטים שיימסרו.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.


ביטול רכישה על ידי בית העסק

בית העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמינה, ובית העסק יזכה את אמצעי החיוב של למזמינה או ישיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם במלואו.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמשת/למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בית העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.פיצוי מוסכם
מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין אחר, המשתמשת מסכימה כתנאי יסודי לשימושה באתר כי בכל מקרה של טענה מצידה לנזק מכל סוג, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעותו, ובמידה וטענתו תתקבל על ידי בית העסק, לא יעלה גובה הפיצוי המוסכם על הסך אשר שולם בפועל בגין המוצרים.תוספות

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים של האתר בכל מקרה של פעולת משתמשים בניגוד לתקנון זה, של שימוש בלתי ראוי באתר, של התנהגות בלתי הולמת, של ניסיון לפגיעה באתר ו/או במכירות התקינות של האתר ו/או כל שימוש פסול אחר בהתאם לשיקול דעתה.

בית העסק ו/או מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה של צד ג' באתר ו/או וירוסים ו/או נזקים אחרים שיגרמו על ידי צד ג' לאתר ו/או באתר. בית העסק לא יהא אחראי לכל פעולה של צד ג' כלשהו שתבוצע באתר.

שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשת כי היא מודעת לסכנות ונזקים העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באינטרנט בכלל ורכישות באינטרנט בפרט, והיא מוותרת על כל טענה מכל סוג כלפי בית העסק ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם.

רישומי המחשב של בית העסק ו/או מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הזמנות המבוצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונותם.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה בנוגע אליו ו/או כל דיון בכל מחלוקת העשויה לנבוע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך בחדרה.בברכה, אורי מדיקל, בית אקולוגי לנשים ותינוקות, ואספקת מוצרים רפואיים מתכלים.
bottom of page