top of page

אמנת השמירה על איכות הסביבה של חברת ABENA
 
עם עליית המודעות הסביבתית, לקחה על עצמה חברת ABENA לגבש מדיניות להפחתת "טביעת הרגל האקולוגית" שלה.
ההחלטה נוגעת למחזור החיים השלם של המוצר, החל מחמרי הגלם, דרך תהליך הייצור, ההפצה והשימוש במוצרים וכלה בפסולת המיוצרת בסיום השימוש.

הטבע הוא הספק החשוב ביותר 
נייר מרכיב כ-80% מתכולת מוצרי הספיגה החד-פעמיים המודרניים והוא אחד ממשאבי הטבע הנגישים ביותר ויחד עם זאת אינו מוערך דיו.
עצים מסייעים במניעת אפקט החממה בכך שהם סופחים פחמן דו-חמצני מהאוויר.
למעשה, עצים צעירים מבצעים תהליך זה באפקטיביות מוגברת, דבר ההופך את נטיעת היערות לתהליך מועיל מאד.

מחקרים בינלאומיים מראים כי כ-85% מההשפעה הסביבתית שיש לחיתול חד-פעמי קשורה לחומר הגלם ממנו הוא עשוי, וזאת עוד לפני שחומר הגלם הגיע ליצרן.
חומר הגלם, אם כך, הוא נקודת ההתחלה ממנה מעריכים את טביעת הרגל האקולוגית של מוצר.
חברת ABENA מכירה באחריותה לשמירה על משאבי הטבע ולכן עורכת מדי שנה ביקורות לספקי חומרי הגלם שלה.

ABENA משתמשת בחומרים הבאים:
תוצרי עץ- שעברו הלבנה בחמצן ולא בכלור, מיערות סקנדינביים בגידול מפוקח, בו ניטעים יותר עצים מאשר נכרתים.
פלסטיקים- מסוג פוליאתילן ופוליפרופילן, המוגדרים כפלסטיקים "נקיים" הניתנים למחזור.
חומר ספיגה - חדיר באיכות גבוהה בעל תכולה גבוהה של עמילן, מאפשר הפחתת כמות חומר הספיגה למינימום ההכרחי.
לייקרה- כחומר מגמיש, ללא לטקס.

ייצור ללא פסולת:
מוצרי ABENA מיוצרים במפעלים בהם המשאבים מנוצלים ביעילות המרבית. פסולת הייצור נאספת, ומרכיבים כגון נייר ופלסטיק מופרדים ונשלחים בחזרה לספקים למחזור.
השימוש באנרגיה צומצם למינימום ע"י שימוש במיכון מודרני שאינו פולט רעלים לאטמוספרה. כמו-כן, החברה ממחזרת חום הנפלט בתהליך הייצור.

יעילות לאורך מחזור חיי המוצר:
ABENA שואפת לייצר חיתולים דקים ככל שניתן מחד ובעלי יכולת ספיגה מצוינת מאידך. דבר זה משפר את נוחות השימוש, ומצמצם את השימוש בחומרי גלם, חומרי אריזה ונפח שינוע.
מיקוד נוסף מושם על חומרי האריזה. ב-ABENA משתמשים אך ורק בחומרים בטוחים לשימוש, היגייניים וניתנים למחזור. היכן שהדבר ניתן, נעשה שימוש בחומרי אריזה ממוחזרים. כמו-כן, עמידה בתקנים אקולוגיים מחייבת את החברה להמשיך ולהפחית בנפח חומרי האריזה.

bottom of page