top of page

Sekudrill

סקודריל נוזל לניקוי וחיטוי מכשירים רוטטים.
תכשיר נוזלי לניקוי וחיטוי מכשירים רוטטים מדויקים (כמו מקדחים). 
יעיל נגד בקטריות, פטריות, ווירוסים (כולל הוירוסים של צהבת מסוג B ווירוס האיידס).
מגן על המכשירים מפני קורוזיה, מקצר זמן המגע ומתאים לשימוש ידני או במכונות הברקה ואמבטיות אולטראסוניות.

Sekudrill

Sekudrill סקודריל נוזל לחיטוי מכשור עדין

Sekudrill סקודריל נוזל לחיטוי מכשור עדין

140

ש"ח

bottom of page